Şəxsi Reputasiya

İmic vs Reputasiya

mic fərd və ya brendin onun özü tərəfindən formalaşdırdığı görüntü, bəzən reallığı əks etdirməyən mif və ya hekayədir. Reputasiya isə fərdin və ya brendin özündən başqa digər hər kəsin onun barəsində dedikləri, anlatdıqları və ya anladıqlarıdır. Texnoloji inkişaf, internet və sosial şəbəkələr imici subyektiv önəmsiz, Reputasiyanı isə vacib və obyektiv edib. ✌️hashtagReputationmanagement hashtagmodern hashtagPrtools hashtagPRman hashtagqoysenibasqalariteriflesin hashtagfikirvermeylazimdirbeleseylere

Anar Askerov is a PR expert with more than 10 years’ experience. He is a founder and CEO of INPRESS PR Solutions. As a PR expert, he is more focused on using modern tools to help his clients to control their messages, build true industry influence and protect their name or brand in the world of new media.

0 comments on “İmic vs Reputasiya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: