PR

Şəxsi reputasiya və disiplin

Şəxsi reputasiyanın inkişafına qərar vermək dildə səsləndiyi kimi asan deyil. Reputasiyanı inkişaf etdirmək həm də özünü inkişaf etdirmək deməkdir. Çünki, istədiyin reputasiyaya nail olmaq üçün məqsədlərinə uyğun irəliləməli, bu yolda dayanmadan öz üzərində çalışmalı və seçdiyin sahəni hər kəsdən daha yaxşı bilməlisən. Bütün bunlara nail olmaq üçün isə ilk növbədə disiplinli olmaq lazımdır.
Disiplin dedikdə, təkcə səhər tez durub məşq edib işə gedib gecə vaxtında yatmağı nəzərdə tutmuram. Disiplin iradəli olmaq və görməyə başladığın istənilən işi ən yüksək səviyyədə sona çatdırmaq deməkdir. Disiplinli olmaq məsuliyyətli və əzmkar olmaq deməkdir. Gün ərzində hər bir fəaliyyəti dəqiq və keyfiyyətli sonlandırıb gün bitənə yaxın özünlə fəxr etmək deməkdir. Bir müddət belə davam etdikdən sonra yaranan öz güvən şəxsi reputasiyanın daha düzgün qurulmasına və məqsədlərinə daha tez çatmağına yüksək təsir göstərməyə başlayır.
Şəxsi reputasiyaların qurulması istiqamətində komandamla birgə bir çox insanlarla ünsiyyətdə oluram. Hər birinin reputasiyası onun yuxarıda qeyd etdiyim keyfiyyətlərinə uyğun inkişaf edir. Çox disiplinli və məsuliyyətli olanlar göstərilən xidmətlərdən dərhal və hətda gözləntilərdən daha tez nəticə əldə edir və uğuru maqnit kimi özünə cəlb etməyə başlayır. Bu prosesdən zövq almağa başlayırlar və bu da onları xoşbəxt edir. Lakin qərarsız və az çevik olanlar boşuna vaxt itirmiş olurlar. Çox maraqlı təcrübədir…

Anar Askerov is a PR expert with more than 10 years’ experience. He is a founder and CEO of INPRESS PR Solutions. As a PR expert, he is more focused on using modern tools to help his clients to control their messages, build true industry influence and protect their name or brand in the world of new media.

0 comments on “Şəxsi reputasiya və disiplin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: