Yazılarım Şəxsi Reputasiya

Kontentdə Müxtəliflik

Xidmətlərimiz və ya özümüz  kiməsə lazım olduqda onlar bizi axtarır. Axtarış əsasən Google və ya birbaşa sosial şəbəkələr üzərindən aparılır. Axtarılarkən ortaya çıxan məlumatlar onlayn reputasiyamızı qiymətləndirmək üçün ölçülür və bu nəticələr seçimə təsir edir.

Axtarılarkən düzgün görünmək üçün ortaya çıxan kontentin 4 tipi barədə keçən yazılarımdan birində qeyd etmişdim:  Uyğunluq, həcm, qarışıqlıq və müxtəliflik.

Barəmizdə çıxan nəticələr brend profilmizə uyğun olmalı, kontentin həcmi az, tərkibi isə qarışıq  olmamamalıdır.  Bu yazımda kontentin 4-cü tipi yəni müxtəlifliyi barədə qeydlərimi paylaşmaq istəyirəm.

Axtarılarkən haqqımızda çıxan kontentin tərkibinin müxtəlif olması ən vacib amillərdəndir. Müxtəliflik dedikdə burada bizə aid nəticələrin tərkibinin kontentin hansı növlərindən ibarət olmasını nəzərdə tuturam.

Kontentin əsas növlərinə mətn, foto, video, audiovizual aiddir. Məlumdur ki, onlayn reputasiyamızı inkişaf etdirmək üçün biz planlı şəkildə kontent yaratmalı oluruq. Bunun üçün qeyd etdiyim növlərdən birini seçib fəaliyyətə başlayırıq.

Təcrübə onu göstərir ki, kontent yaradarkən biz istehsalı daha rahat başa gələnini seçirik. Misal üçün bloq yazmaq. Bloq yazmaq bizə rahatdırsa, yalnız onun üzərində çalışırıq, vaxt tapıb sahəmizə uyğun mövzuları araşdırıb təcrübəmizi paylaşır, nəticədə çoxlu mətn istehsal edirik.

Bu prosesdə axtarış platformalarında sadəcə bizə aid mətn nəticələrinə təsir etmiş oluruq və digər növlərdə pozisiyamız zəif olur.

Bu misalda əsasən özümü nəzərdə tuturam. Axtarış nəticələrimi müxtəlifləşdirmək üçün yaxın vaxtlarda bloq yazılarımla paralel video və podcast kontent də istehsal etməyə çalıçacağam. Aşağıdakı fotoda da bu aydın şəkildə görsənir.

Foto 1

Deməli axtarılarkən tapılmaq kifayət deyil. Çünki axtaran insanların hər birinin üstünlük verdiyi kontent növü var. Kimisi araşdırarkən oxumağı, kimisə oxumağa vaxt itirməyib axtardığı məlumatı video formasında qəbul etməyi xoşlayır. Kimisi isə axtardığı şəxs barəsində təəssüratı fotolardan almağa çalışır. Onlayn reputasiyanı düzgün formalaşdırmaq üçün qeyd etdiyim kontent növlərini paralel olaraq planlı şəkildə profilinizə uyğun formada mütəmadı istehsal edin. Əgər vaxtınız yoxdursa bu işi peşəkarlara etibar edin .

Anar Askerov is a PR expert with more than 10 years’ experience. He is a founder and CEO of INPRESS PR Solutions. As a PR expert, he is more focused on using modern tools to help his clients to control their messages, build true industry influence and protect their name or brand in the world of new media.

0 comments on “Kontentdə Müxtəliflik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: